par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Ir 11 kartiņas, uz kurām uzrakstīti burti A, B un C - uz katras kartiņas uzrakstīti tieši divi atšķirīgi burti. Uz četrām kartiņām uzrakstīti burti A un C. Pavisam uz kartiņām burts A sastopams 7 reizes, bet burts C - 8 reizes. Uz cik kartiņām uzrakstīti burti B un C?
   2
   3
   4
   5
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   neatbildēt
2.
Pieņemsim, ka A, B, C, D - dażādi naturāli vienciparu skaitīi. Atrast izteiksmes A/B+C/D vislielāko iespējamo vērtību.
   12,5
   13
   17
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Aprēķināt summu 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+ . . . + 150.
   -150
   0
   150
   151
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Kastē atrodas 7 melni kreisās kājas zābaki, 8 brūni kreisās kājas zābaki, 9 melni labās kājas zābaki un 10 brūni labās kājas zābaki. Vairāk nekā kastē nav. Kāds ir vismazākais no kastes uz labu laimi izņemamo zābaku skaits, lai no izņemtajiem zābakiem varētu iegūt vienkrāsainu zābaku pāri (abām kājām) ?
   5
   9
   16
   20
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Maiņas automāts maina vienu monētu pret piecām monētām. Sākumā ir divas monētas. Pēc nedaudz maiņām ieguva vairāk kā 175 monētas, bet ne vairāk par 180 monētām. Cik monētu ieguva?
   176
   177
   178
   179
   Atbildi dot nevar - nepietiek doto lielumu.
   neatbildēt
6.
Turpināt virkni: 2, 7, 22, 67, 202, 607, . . .
   1812
   1822
   1871
   1922
   2002
   neatbildēt
7.
Uz viena svaru kausa atrodas 4 lielas kastes, bet uz otra - 5 mazas kastītes un trīs kilogramu svara atsvars. Pie tam svari atrodas līdzsvarā. Līdzsvars netiek izjaukts, ja no pirmā svaru kausa noņem 2 kastes, bet no otrā - 3 kastītes. Cik kilogramus sver viena lielā kaste?
   3
   3,5
   4
   4,5
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Makumbo cilts alfabētā ir trīs burti A, B un C. Vārdu veido jebkura virkne, kura sastāv no ne vairāk kā 3 burtiem. Cik vārdu ir Makumbo valodā?
   15
   20
   27
   39
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.