par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 1. līmeņa mattests >
1.
Taisnstūrveida skvērs, kura izmēri ir 20 m uz 80 m, sastāv no mauriņa un celiņa. Celiņa platums ir 2 m, un tas iet gar skvēra malu. Atrast celiņa laukumu.
    320 m2
    364 m2
    384 m2
    400 m2
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Turpināt virkni: 24, 20, 32, 42, 58, 79, ?
   93
   101
   108
   114
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
3.
Kubu ar šķautnes garumu 10 cm saskaldīja kubiņos ar šķautnes garumu 1 mm un salika iegūtos kubiņus rindā vienu pie otra. Cik liels ir iegūtas rindas garums?
   10 m
   100 m
   1 km
   10 km
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Zināms, ka naturāls skaitlis M apmierina 3 no sekojošiem pieciem izteikumiem, bet divi nepareizi: a) skaitlis M dalās ar 2; b) skaitlis M dalās ar 3; c) skaitlis M dalās ar 4; d) skaitlis M dalās ar 12; e) skaitlis M dalās ar 18; Kuri no izteikumiem ir nepareizi?
   a un b
   b un c
   c un d
   d un e
   e un a
   neatbildēt
5.
Turpināt skaitļu virkni 3, 5, 13, 19, 31, 41, 57, 71, 91, ...
   109
   111
   113
   115
   117
   neatbildēt
6.
Taisnstūris sadalīts 4 daļās ar diviem nogriežņiem, kas paralēli tā malām, kā parādīts zīmējumā. Trīs iegūto taisnstūru laukumi ir 4, 8 un 12 (sk. zīmējumu). Noteikt sākotnējā (vislielākā) taisnstūra laukumu.
   48
   50
   52
   54
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Ievietojiet izlaisto skaitli: 15, 20, ... , 45, 65.
   25
   30
   35
   40
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Turpināt virkni: 2, 7, 22, 67, 202, 607, . . .
   1812
   1822
   1871
   1922
   2002
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.