Kursi uzsāka savu darbību 1991. gada novembrī. Mums ir tūkstošiem absolventu. Katru semestri kursos mācās aptuveni 600 kursantu.

Mēs necenšamies visus apmācīt par programmētājiem. Katrs kursants izvēlas savu līmeni mācību procesa laikā, sākot no pamata prasmēm darbā ar datoru līdz pat padziļinātām programmēšanas zināšanām. Mācīšanas jēga ir arī attīstīt ar aizraujošām metodēm apmācāmo domāšanu.

"Progmeistara" absolventi ne tikai prot programmēt dažādās valodās un platformās, bet arī izprot to kopīgo, kas ir dažādās programmēšanas tehnoloģijās – tas ir ļoti svarīgs punkts, kas palīdz karjeras izaugsmē.

"Progmeistara" absolventi veiksmīgi mācās labākajās Latvijas un pasaules augstskolās, kā arī veiksmīgi strādā lielākajās Latvijas un pasaules uzņēmumos. Absolvējot datorkursos, kursantiem tiek pasniegti sertifikāti. Laika gaitā ir izkristalizējies, ka mūsu sertifikāti ir diezgan būtisks arguments par labu uzņemšanai augstskolā vai pieņemšanai darbā.


Tiem, kas vēlas, dažas grupas strādā attālināti Discord platformā.
Pasniedzējs reāllaikā sazinās ar skolēniem.  Arī šajā režīmā mēs esam sasnieguši visai efektīvu apmācības līmeni.


SĪKĀK

 

Kurš sasniedz panākumus? Atbilde ir banāla, bet pārbaudīta uz tūkstošiem kursantu: tie kuri mācās priekš sevis – ar interesi, bet ne pēc „sponsora” pieprasījuma, kuri ar visiem spēkiem strādā kursos un mājās  Nu, bet īpašas spējas? Spējas – tas protams ir labi. Tikai mēs kursu 29 gadu pastāvēšanas laikā esam daudz pieredzējuši: gan kā spējīgs sliņķis neko nesasniedz, gan kā regulārs darbs ar sevi ļauj kursantam ar vidējām skolas sekmēm apgūt mūsu programmu.

Pašlaik kursos aktīvi strādā 4 nodaļas: programmēšanas pamatnodaļa (8.-12. klases), programmēšanas sākumnodaļa (5.-8. klases), lietišķa nodaļa (5-12 klases), matemātiskā nodaļa (6-12. klases).

Web-konstruēšana – ļoti interesants un apmeklēts novirziens lietišķa nodaļa. Šajā nodaļā kursanti ne tikai iegūst konkrētas zināšanas, bet arī uzlabo savas uzmanības un loģikas spējas. Tāpēc ar web-konstruēšanu nodarbojas ne tikai tie, kuri īpaši interesējas par mājas lapu izveidi, bet arī tie, kuri turpmāk plāno pāriet uz kādu no programmēšanas nodaļām.  Šīs nodaļas pasniedzēji – pieredzējuši, profesionāļi, kuri darbojas web-konstruēšans sfērā, un jauni cilvēki, kuri pārņem viņu pieredzi. Kursu interneta adresē var apskatīties dažas kursantu izveidotās mājas lapas.  Mēs tās publicējam bez labošanas. Šie darbi praktiski apņem visu spektru – no ne visai apdomātām līdz pietiekami „foršām”.

Mūsu pamatnovirziens – programmēšana. Pie mums ar to var nodarboties sākot ar piekto, pat no ceturtās klases, līdz   skolas beigām. Sestās-desmitās klases arī ir lielisks laiks priekš iestāšanās. Lūk, vienpadsmito klašu skolēniem sokas grūtāk – viņi nepaspēj apgūt pilnu kursu.

Liels apmācīto kursantu skaits ļauj mums apgalvot to, ka mūsu absolventi - programmētāji  nepaliek bez darba pat krīzes laikā, jo viņiem ir ne tikai fundamentālas, nenovecojošas zināšanas, bet  viņi arī prot ātri adaptēties pie jaunām programmēšanas tendencēm. Pie tam, viņi nepieķeras klāt pie jebkuras vakances, bet izvēlas darbu sakarā ar savām interesēm vai nu Latvijā vai arī ārvalstīs. Unikāla iespēja sākt strādāt uzreiz pēc skolas pabeigšanas, ļauj dažiem studentiem vienlaicīgi mācīties universitāte un papildināt savas ģimenes budžetu. Starp citu, pie kursiem vēršas no vienas puses firmas, no otras – absolventi, tāpēc kursus var uzskatīti mini-nodarbinātības aģentūru.

   Strādāt par programmētājiem vēlas ne vairāk par pusi mūsu kursantiem: pārējai daļai ir savi plāni. Veiksmīgi apgūt programmēšanu cenšas arī tie, kas vēlas kļūt par inženieriem, plāno nodarboties ar medicīnu, jurisprudenci, ekonomiku, filoloģiju u.c. Lieta tāda, ka pēc savas būtības programmēšana ir optimāla plānošana, kura jebkurā formā iekļūst visās cilvēku nodarbošanās veidos. Iemaņas, kuras tiek iegūtas programmēšanā palielina iespēju sasniegumiem visur: gan mācības, gan darbā. Pie tam „smadzeņu uzspicēšanas” līdzekļi programmēšanā ir visai efektīvi.

Mēs mācām pēc kursu “Progmeistars” labāko speciālistu sīki izstrādātas programmas. S.Meļņiks un L.Ļitvinskis sāka apmācīt skolēnus jau no pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Arī pārējos pasniedzējus es sauktu par datorkursu „vareniem ieročiem”. Pārsvarā tie ir „Progmeistars” absolventi, kas ir izgājuši speciālu metodisko sagatavošanos. Tikai pašiem jaunākiem pasniedzējiem datorkursi ir pastāvīga darbavieta. Pārējie ir pieredzējušie programmētāji, daži - jau vadošie speciālisti pazīstamās firmās un realizē tur nopietnus projektus. Viņi arī ir daudzu mūsu speckursu autori. Tāpēc mūsu kursanti iepazīstas ar mūsdienu programmēšanas modernākajām tendencēm.

Dmitrijs, kursu absolvents, pasniedzējs no 1999. līdz 2005. gadam, tagad – strādā   ASV  par programmētāju:” Vēl viens super-svarīgs punkts programmēšanā: apmēram 10 gadu laikā mainās populārā tehnoloģija. Kursos “Progmeistars”, īpaši, ja bērns iet vairākos speckursos, mēs sniedzam plašu informāciju dažādās tehnoloģijās un attīstām spēju mācīties, spēju redzēt kopējo programmēšanas dažādās tehnoloģijās, un spēju viegli pārnest šīs zināšanas uz citu tehnoloģiju. Mēs nesagatavojam „Paskāla” vai „Javas” programmētājus, bet gan „ programmētājus būtībā” – un tas ir ļoti svarīgs brīdis, kurš palīdz karjerai kopumā.”

Kursi ir vairakkārt saņēmuši pateicību no Izglītības ministrijas.
     Skolēniem, kuri vēlas piedalīties olimpiādēs, kursos tiek pasniegtas papildus nodarbības gan programmēšanā, gan matemātikā.

"Progmeistara" absolventi veiksmīgi mācās labākajās Latvijas un pasaules augstskolās, kā arī veiksmīgi strādā lielākajās Latvijas un pasaules uzņēmumos. Absolvējot datorkursos, kursantiem tiek pasniegti sertifikāti. Laika gaitā ir izkristalizējies, ka mūsu sertifikāti ir diezgan būtisks arguments par labu uzņemšanai augstskolā vai pieņemšanai darbā.

Skolēniem, kuri vēlas piedalīties olimpiādēs, kursos notiek papildu nodarbības. Informātikas olimpiādēs kursanti un absolventi vienmēr ir vieni no labākajiem. Viņi saņem arī balvas  starptautiskās olimpiādēs.

 Mēs visi pašlaik ļoti rūpīgi plānojam savu budžetu. Kursi attiecas pret to ar sapratni. Pirmkārt, pie mums notiek iestāšanās pārrunas, lai noskaidrotu, vai bērnam ir kādas dotības algoritmikā. Otrkārt, mēs sekojam līdzi un ziņojam vecākiem par kursanta sekmēm un apmeklētību. Treškārt, kursos strādā bezmaksas pulciņi matemātikā un informātikā. Ceturtkārt, mēs taisām būtiskas atlaides.

No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā ārpusskolas laika darbadienās un nedēļas nogalēs. No jūnija līdz augustam mācās tikai brīvprātīgie. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu garumā .Apmācība ar interneta starpniecību citpilsētu kursantiem notiek nedaudz citādākā režīmā. Uzņemšana tiek veikta 3 reizes gadā: līdz septembra, janvāra, maija vidum.

Tiem, kas vēlas, dažas grupas strādā attālināti Discord platformā. Pasniedzējs reāllaikā sazinās ar skolēniem.  Arī šajā režīmā mēs esam sasnieguši visai efektīvu apmācības līmeni.

 

 

Par mums: www.progmeistars.lv.  Pie mums: 67336035, 26428902, 28605451 kursi@progmeistars.lv.


      Gaidīsim Jūs!