Kāpēc vajag mācīties datorkursos “Progmeistars”!

 

Mēs sākām mūsu darbību 1991. gada novembrī un tad saucāmies „Fortek”. Kopš 2000. gada kursi saucas „Progmeistars”. 23  gadu laikā pie mums ir mācījušies ne mazāk kā 5000 skolēnu.

Mēs necenšamies visus kursantus apmācīt par „programmētājiem”. Katrs, vēlāk izlems par ko kļūt. Apmācības jēga ir attīstīt skolēna domāšanas veidu ar aizraujošām metodēm. Lielā pedagoģiskā pieredze vai, dažkārt, nelielā vecuma starpība starp pasniedzēju un kursantu veicina draudzīgu(veiksmīgu) attiecību veidošanās grupā. 

Kurš sasniedz panākumus? Atbilde ir banāla, bet pārbaudīta uz tūkstošiem kursantu: tie kuri mācās priekš sevis – ar interesi, bet ne pēc „sponsora” pieprasījuma, kuri ar visiem spēkiem strādā kursos un mājās  Nu, bet īpašas spējas? Spējas – tas protams ir labi. Tikai mēs kursu 23 gadu pastāvēšanas laikā esam daudz pieredzējuši: gan kā spējīgs sliņķis neko nesasniedz, gan kā regulārs darbs ar sevi ļauj kursantam ar vidējām skolas sekmēm apgūt mūsu programmu.

Pašlaik kursos aktīvi strādā 4 nodaļas: programmēšanas pamatnodaļa (8.-12. klases), programmēšanas sākumnodaļa (6.-8. klases), lietišķa nodaļa (5-12 klases), matemātiskā nodaļa (6-12. klases).

Web-konstruēšana – ļoti interesants un apmeklēts novirziens lietišķa nodaļa. Šajā nodaļā kursanti ne tikai iegūst konkrētas zināšanas, bet arī uzlabo savas uzmanības un loģikas spējas. Tāpēc ar web-konstruēšanu nodarbojas ne tikai tie, kuri īpaši interesējas par mājas lapu izveidi, bet arī tie, kuri turpmāk plāno pāriet uz kādu no programmēšanas nodaļām.  Šīs nodaļas pasniedzēji – pieredzējuši, profesionāļi, kuri darbojas web-konstruēšans sfērā, un jauni cilvēki, kuri pārņem viņu pieredzi. Kursu interneta adresē var apskatīties dažas kursantu izveidotās mājas lapas.  Mēs tās publicējam bez labošanas. Šie darbi praktiski apņem visu spektru – no ne visai apdomātām līdz pietiekami „foršām”.

Mūsu pamatnovirziens – programmēšana. Pie mums ar to var nodarboties sākot ar sesto klasi līdz pat skolas beigām. Septītās-desmitās klases arī ir lielisks laiks priekš iestāšanās. Lūk, vienpadsmito klašu skolēniem sokas grūtāk – viņi nepaspēj apgūt pilnu kursu.

Liels apmācīto kursantu skaits ļauj mums apgalvot to, ka mūsu absolventi - programmētāji  nepaliek bez darba pat krīzes laikā, jo viņiem ir ne tikai fundamentālas, nenovecojošas zināšanas, bet  viņi arī prot ātri adaptēties pie jaunām programmēšanas tendencēm. Pie tam, viņi nepieķeras klāt pie jebkuras vakances, bet izvēlas darbu sakarā ar savām interesēm vai nu Latvijā vai arī ārvalstīs. Unikāla iespēja sākt strādāt uzreiz pēc skolas pabeigšanas, ļauj dažiem studentiem vienlaicīgi mācīties universitāte un papildināt savas ģimenes budžetu. Starp citu, pie kursiem vēršas no vienas puses firmas, no otras – absolventi, tāpēc kursus var uzskatīti mini-nodarbinātības aģentūru.

Citēsim Sergeju, kursu absolventu, kursu pasniedzēju kopš 2006. gada līdz 2012. gadam, programmētāju kādā Latvijas firmā: ”Rīgā ir pietiekami daudz dažādu „izmēru” uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgi programmētāji. Tādēļ ir izaugsmes iespējas gan algu, gan risināmo uzdevumu ziņā. Tiesa, dažu uzņēmumu šeit nav vispār. Tad jāmeklē darbs ārpus Latvijas.”

    Strādāt par programmētājiem vēlas ne vairāk par pusi mūsu kursantiem: pārējai daļai ir savi plāni. Veiksmīgi apgūt programmēšanu cenšas arī tie, kas vēlas kļūt par inženieriem, plāno nodarboties ar medicīnu, jurisprudenci, ekonomiku, filoloģiju u.c. Lieta tāda, ka pēc savas būtības programmēšana ir optimāla plānošana, kura jebkurā formā iekļūst visās cilvēku nodarbošanās veidos. Iemaņas, kuras tiek iegūtas programmēšanā palielina iespēju sasniegumiem visur: gan mācības, gan darbā. Pie tam „smadzeņu uzspicēšanas” līdzekļi programmēšanā ir visai efektīvi.

Mēs mācām pēc kursu “Progmeistars” labāko speciālistu sīki izstrādātas programmas. S.Meļņiks un L.Ļitvinskis sāka apmācīt skolēnus jau no pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Arī pārējos pasniedzējus es sauktu par datorkursu „vareniem ieročiem”. Pārsvarā tie ir „Progmeistars” absolventi, kas ir izgājuši speciālu metodisko sagatavošanos. Tikai pašiem jaunākiem pasniedzējiem datorkursi ir pastāvīga darbavieta. Pārējie ir pieredzējušie programmētāji, daži - jau vadošie speciālisti pazīstamās firmās un realizē tur nopietnus projektus. Viņi arī ir daudzu mūsu speckursu autori. Tāpēc mūsu kursanti iepazīstas ar mūsdienu programmēšanas modernākajām tendencēm.

Dmitrijs, kursu absolvents, pasniedzējs no 1999. līdz 2005. gadam, tagad – Amazon.com meitas uzņemuma , ASV programmētājs:” Vēl viens super-svarīgs punkts programmēšanā: apmēram 10 gadu laikā mainās populārā tehnoloģija. Kursos “Progmeistars”, īpaši, ja bērns iet vairākos speckursos, mēs sniedzam plašu informāciju dažādās tehnoloģijās un attīstām spēju mācīties, spēju redzēt kopējo programmēšanas dažādās tehnoloģijās, un spēju viegli pārnest šīs zināšanas uz citu tehnoloģiju. Mēs nesagatavojam „Paskāla” vai „Javas” programmētājus, bet gan „ programmētājus būtībā” – un tas ir ļoti svarīgs brīdis, kurš palīdz karjerai kopumā.”

     Mūsu audzēkņi ir lieliski sagatavojušies mācībām augstskolā. Viņi mācās vai ir mācījušies labākajās augstskolās dažādās specialitātēs Latvijā, ASV, Baltkrievijā, Itālijā, Izraēlā, Kanādā, Krievijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā (iespējams arī citur). Daži no viņiem ir arī aizstāvējuši savu doktora disertāciju. Kursi ir vairākkārt saņēmuši pateicību no Izglītības ministrijas.
     Skolēniem, kuri vēlas piedalīties olimpiādēs, kursos tiek pasniegtas papildus nodarbības gan programmēšanā, gan matemātikā. Latvijas informātikas olimpiādēs mūsu  kursanti un absolventi  vienmēr saņem ne mazāk kā 30% apbalvojumus.  Viņi atved apbalvojumus arī no starptautiskām olimpiādēm. Galvenajā starptautiskajā olimpiādē IOI’2014 visa izlase sastāvēja no skolēniem, kuri izgāja apmācību kursos ”Progmeistars”. Trīs  skolēni   atgriezās ar sudraba  medaļām.  Olimpiādē IOI’2011 mūsu kursants  E.Kaļņičenko ieguva  zelta medaļu
. Starp citu, Latvijas izlasi informātikā, kurā vienmēr ir mūsu kursanti vai absolventi, trenē vadošais kursu pasniedzējs S. Meļņiks.

 Mēs visi pašlaik ļoti rūpīgi plānojam savu budžetu. Kursi attiecas pret to ar sapratni. Pirmkārt, pie mums notiek iestāšanās pārrunas, lai noskaidrotu, vai bērnam ir kādas dotības algoritmikā. Otrkārt, mēs sekojam līdzi un ziņojam vecākiem par kursanta sekmēm un apmeklētību. Treškārt, kursos strādā bezmaksas pulciņi matemātikā un informātikā. Ceturtkārt, mēs taisām būtiskas atlaides.

No rudens līdz pavasarim nodarbības notiek 1 reizi nedēļā ārpusskolas laika darbadienās un nedēļas nogalēs. No jūnija līdz augustam mācās tikai brīvprātīgie. Nodarbības notiek katru darba dienu trīs nedēļu garumā .Apmācība ar interneta starpniecību citpilsētu kursantiem notiek nedaudz citādākā režīmā. Uzņemšana tiek veikta 3 reizes gadā: līdz septembra, janvāra, maija vidum.

Par mums: www.progmeistars.lv.  Pie mums: 67336035, 26428902, 28605451 kursi@progmeistars.lv.


      Gaidīsim Jūs!