par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Cik dažādu taisnstūru varam uzzīmēt, ja tā virsotnes sakrīt ar dotā regulārā divpadsmitstūra virsotnēm?
   6
   12
   18
   24
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Divi autobusi izbrauc no centrālā laukuma (punkts C) pulksten 6 no rīta. Pirmais autobuss aizbrauc līdz savam galapunktam A 10 minūtēs, tad apgriežas un atgriežas punktā C 14 minūšu laikā un tā tālāk. Otrais autobuss aizbrauc līdz savam galapunktam B 13 minūtēs, tad apgriežas un atgriežas punktā C 14 minūšu laikā un tā tālāk. Pašlaik pulkstenis ir 12 dienā. Pēc cik minūtēm autobusi vienlaicīgi atradīsies savos galapunktos: pirmais – A, otrais – B?
   38
   58
   68
   86
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
3.
Uz papīra lapas uzzīmēti kvadrāts, trīsstūris un riņķis. Ir četri zīmuļi: zils, dzeltens, zaļš un melns. Katru figūru vajag pilnībā iekrāsot vienā krāsā. Cik dažadus zīmējumus varam iegūt šādā veidā?
   12
   24
   64
   81
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Atrisināt vienādojumu 2*(0.2-0.02:(0.002+0.0002x))=0.3
    -10
   1000
   1990
   2010
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Doti trīs izteikumi: a) ja a < 1, tad 1/a > 1. b) ja a = b, tad |a|=|b|. c) divu nepāra skaitīu summa ir nepāru skaitlis Kuri no šiem izteikumiem ir patiesi?
    tikai a.
    tikai b.
    tikai c.
    a un b.
    a un c.
   neatbildēt
6.
Kurš no minētajiiem skaitļiem ir vistuvāk vienādojuma saknei?
   -1
   0
   1
   2
   3
   neatbildēt
7.
Pie cik a vērtībām vienādojumam ir tieši viens atrisinājums?
    0
   1
   2
   3
    A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
8.
Atrast izteiksmes vismazāko vērtību.
   0
   2
   4
   8
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Mazmazmetiņa ir 6 reizes jaunāka par savu vecvectēu un viņas vecums izsakās ar divciparu skaitli. Ja starp viņas vecuma cipariem ievietotu kādu ciparu, tad iegūtu vecvectēva gadu skaitu. Cik reizes mazmazmeitiņa bija jaunāka par vecvectēvu pirms 8 gadiem?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
11.
Uz galda atrodas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas salvetes, kuras salocītas regulāra trijstūra formā ar laukumu 300 cm2: AKD, BLE, CMF un DNG. Pie tam AB=BC=CD. Atrast noslegtās galda daļas laukumu (cm2).
    650
   700
   750
   800
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Atrast skaitļa 101214161820222426283032 dalījuma ar 60 atlikumu.
   52
   32
   22
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Ievilkta četrstūra ABCD leņķis B ir 75° liels, kā arī AB = BC, un CD = AD. Noteikt Leņķa A lielumu.
   75°
   105°
   135°
   150°
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
14.
Grāmatas lappuses ir sanummurētas. Cik devītnieku ir lappušu nummuru vidū no 55-tās līdz 368-ai lappusei?
   31
   34
   58
   61
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
15.
Inflācijas rezultātā cenas cēlās par 300%. Par cik procentiem jāpazemina cenas, lai tās atgrieztos iepriekšējā līmenī?
   50
   75
   100
   200
   300
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.