par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Grāmatas lappuses ir sanummurētas. Cik devītnieku ir lappušu nummuru vidū no 55-tās līdz 368-ai lappusei?
   31
   34
   58
   61
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
2.
Cik ir četrciparu paru skaitļu, kuru pierakstā nav ciparu 0, 2, 5, 8 un 9, un kuru katra pierakstā blakus cipari ir atšķirīgi?
    60
   96
   120
   128
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Cik trijstūru attēlots zīmējumā?
   12
   15
   16
   17
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
4.
Divas mājas atrodas 1000 m attālumā uz vienas ielas. Pirmajā mājā dzīvo 300 cilvēki, otrajā - 200. Kurā vietā starp mājām jānovieto autobusu pietura, lai kopējais attālums, kurš jānoiet visiem abu māju iedzīvotājiem no autobusu pieturas līdz savām mājām būtu vismazākais?
   pie pirmās mājas
   400 m no pirmās mājas
   400 m no otrās mājas.
   pie otrās mājas
   jebkurā vietā starp abām mājām - kopējais attālums nav atkarīgs no pieturas atrašanās vietas
   neatbildēt
5.
Kurš no skaitļiem ir vistuvāk vienādojuma 3·(((7·(4-x)-5)·6)-31)+2=3,5 saknei?
    -1
   0
   1
   2
   3
   neatbildēt
6.
No trim izteicieniem A. 389 * 743 < 715 * 364 B. ja x > 8, tad 5x > 30 C. ja -12a > -2a, tad a < 0 pareizi ir:
    tikai A
    tikai B
    tikai C
    tikai A un B
    tikai B un C
   neatbildēt
7.
Uz galda uzliktas, kā parādīts zīmējumā, četras vienādas kvadrātveida salvetes ar malas garumu 40 cm. Salvetes nobīdītas attiecība cita pret citu par 10 cm vertikālā virzienā un par 10 cm horizontālā virzienā. Atrast nosegtās galda daļas laukumu.
   3500 cm2
   3600 cm2
   3700 cm2
   3800 cm2
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Šaha dēlīša rūtiņas malas garums ir 6 cm. Noteikt lielākās riņķa līnijas rādiusu, kuru var novietot uz šaha dēlīša tā, lai tā ietu tikai pa baltajām rūtiņām.
   3 cm
    cm
    cm
    cm
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Attālums starp punktiem A un B ir 20 cm. Viena riņķa līnija ar rādiusu 18 cm pieskaras taisnei AB punktā A, otra riņķa līnija ar rādiusu 3 cm pieskaras taisnei AB punktā B. Atrast attālumu starp riņķa līniju centriem.
   uzdevumam ir viens atrisinājums - 20 cm;
   uzdevumam ir viens atrisinājums - 25 cm;
   uzdevumam ir divi atrisinājumi - 20cm, 25 cm;
   uzdevumam ir divi atrisinājumi - 25cm, 35 cm;
   uzdevumam ir divi atrisinājumi - 25 cm, 29 cm.
   neatbildēt
10.
Burkā atrodas sāls šķīdums. No burkas nolej 1/4 šķīduma un iztvaicē šo daļu tā, ka sāls koncentrācija palielinās divas reizes. Pēc tam iztvaicēto šķidumu atlej atpakaļ burkā. Cik reizes palielinās sāls koncentrācija burkā?
   3/2
   5/4
   6/5
   8/7
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Divi prāmji atiet vienlaicīgi no upes pretējiem krastiem un šķērso to perpendikulāri krastiem. Prāmju ātrumi ir nemainīgi un atšķirīgi. Prāmji pirmo reizi satiekas 440 m attālumā no tuvākā krastā. Pārpeldot upi, prāmji uz 15 minūtēm piestāj, lai izlaistu un uzņemtu pasažierus, bet pēc tam peld atpakaļ un satiekas otro reizi 160 m attālumā no otra krasta. Noteikt upes platumu.
   880 m
   1040 m
   1160 m
   1200 m
   Atbildi dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
12.
Cik veidos dotajā tabulā var izlasīt vārdu LAIME, virzoties pa labi vai uz leju?
   12
   14
   16
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Izskaitļot izteiksmes 9876544*9876543 - 9876541*9876546 vērtību.
   -526
   -106
   6
   1006
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
No 104 kārbiņām jāsaliek piramīda ar 8 rindām tā, lai katrā rindā būtu par 2 kārbiņām mazāk nekā ieprikšējā rindā. Cik kārbiņu jāliek augšējā (pašā īsākajā) rindā?
    3
   4
   6
   8
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Cik divciparu skaitļu eksistē, kuru pierakstā viens no cipariem ir pāru, otrs - nepāru un pirmais cipars mazāks par otro?
   10
   20
   30
   40
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.