par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Pieņemsim, ka A, B, C, D - dażādi naturāli vienciparu skaitīi. Atrast izteiksmes A/B+C/D vislielāko iespējamo vērtību.
    12,5
   13
   17
   18
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Cik ir trīsciparu naturālu skaitļu, kuriem katrs nākošais cipars ir mazāks par iepriekšējo?
    84
   111
   120
   166
    Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Doti trīs izteikumi: a) ja a < 1, tad 1/a > 1. b) ja a = b, tad |a|=|b|. c) divu nepāra skaitīu summa ir nepāru skaitlis Kuri no šiem izteikumiem ir patiesi?
    tikai a.
    tikai b.
    tikai c.
    a un b.
    a un c.
   neatbildēt
4.
Cik taisnstūru attēlots zīmējumā?
    45
   52
   54
   55
   A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
5.
Grāmatas lappuses ir sanummurētas. Cik devītnieku ir lappušu nummuru vidū no 55-tās līdz 368-ai lappusei?
   31
   34
   58
   61
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
6.
Ievietojiet izlaisto skaitli: 15, 20, ... , 45, 65.
   25
   30
   35
   40
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Makumbo cilts alfabētā ir trīs burti A, B un C. Vārdu veido jebkura virkne, kura sastāv no ne vairāk kā 3 burtiem. Cik vārdu ir Makumbo valodā?
   15
   20
   27
   39
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
60 ābolus un 60 bumbierus jāsaliek maisiņos tā, lai katros divos maisiņos būtu vienāds skaits ābolu un dažāds skaits bumbieru. Kāds ir vislielākais iespējamais maisiņu skaits?
   15
   12
   10
   6
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
9.
Baseina tilpums ir 825 m3. Pirmais sūknis piepilda baseinu 49 minūtēs, otrais – 2 stundās 27 minūtēs. Sākumā strādāja pirmais sūknis, bet pēc 21 minūtes papildus ieslēdza otro sūkni. Pēc cik minūtēm pēc otra sūkņa ieslēgšanas baseins būs piepildīts?
   14
   18
   20
   21
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
10.
Cik pavisam ir dažādu taisnstūru, kuru malu garumi izsakās veselos skaitļos, bet laukums ir 1998? Taisnstūri axb un bxa skaitās vienādi.
   2
   4
   8
   16
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Kuriem no trim vienādojumiem patiess ir apgalvojums: neviens vesels pāru skaitlis nav dotā vienādojuma sakne.
   tikai priekš a
   priekš b un c
   priekš a un c
   priekš a un b
   visiem trim vienādojumiem
   neatbildēt
12.
Atrast mazāko veselo skaitli x, pie kura izpildвs attiecība x(x+1)(x+2)(x+3) < 50
   0
   1
   2
   3
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
13.
Naturālie skaitļi x, y un z izvēlēti tā, ka Noteikt skaitli y.
   5
   12
   15
   36
   Atbildu dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
14.
Divi prāmji atiet vienlaicīgi no upes pretējiem krastiem un šķērso to perpendikulāri krastiem. Prāmju ātrumi ir nemainīgi un atšķirīgi. Prāmji pirmo reizi satiekas 440 m attālumā no tuvākā krastā. Pārpeldot upi, prāmji uz 15 minūtēm piestāj, lai izlaistu un uzņemtu pasažierus, bet pēc tam peld atpakaļ un satiekas otro reizi 160 m attālumā no otra krasta. Noteikt upes platumu.
   880 m
   1040 m
   1160 m
   1200 m
   Atbildi dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
15.
Cik dažādu taisnstūru varam uzzīmēt, ja tā virsotnes sakrīt ar dotā regulārā divpadsmitstūra virsotnēm?
   6
   12
   18
   24
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.