par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
No groza ar āboliem sākumā paņēma pusi no visiem āboliem un vēl pus-ābolu. Pēc tam no groza izņēma pusi palikušo ābolu un vēl vienu ābolu. Beidzot no groza paņēma pusi atlikušo ābolu un vēl pusotra ābola, kā rezultātā grozā ābolu vairs nebija. Cik ābolu grozā bija sākumā?
   14,5
   15
   15,5
   17
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
2.
Pie divciparu skaitļa N pieskaitīja skaitli, uzrakstītu ar tiem pašiem cipariem, tikai apgrieztā kārtībā. Summā ieguva 143. Kāda ir skaitļa N vislielākā iespējamā vērtība?
    76
   82
   85
   87
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Rindā uzrakstīti 100 skaitļi: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9,... Cik no tiem dalās ar 3?
   33
   34
   50
   66
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Ar W apzīmēsim visu naturālo nepāru skaitļu, kuri nav lielāki par 100, summu, bet ar V visu naturālo pāru skaitļu, kuri nav lielāki par 100, summu. Tad W - V ir:
   50
   1
   0
   -50
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Kurš no skaitļiem ir vienādojuma atrisinājums ?
   3
   
   
   
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
6.
Četras meitenes koncerta izpildīja dziesmas. Katru dziesmu dziedāja trīs meitenes. Viena no meitenēm nodziedāja 2 dziesmas, bet pārējās – no 6 līdz 7 dziesmām. Cik dziesmu tika pavisam nodziedātas?
   7
   9
   10
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
7.
Tev un man kopā 35 gadi. Pašlaik man ir divreiz vairāk gadu, kā tev bija tad, kad man bija tik gadu, cik tev pašlaik. Cik man gadu?
   17
   18
   19
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Viens traktors dienā apstrādā 15 ha. Lauka lielums ir 300 ha. Ar esošajiem traktoriem lauku var apstrādāt vesela skaita dienās. Cik traktoru jāņem palīgā, lai lauku apstrādātu tieši par 6 dienām ātrāk?
   3
   4
   5
   6
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
9.
Atrast vislielāko no vienādojuma |-3,5|*|2x+7|=|-28| saknēm.
    -7,5
    -0,5
    1,5
    3,5
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Cik veidos uz šaha galdiņa (ar izmēriem 8x8 lauciņi) var izvēlēties divus lauciņus tā, lai tiem būtu kopēja mala?
   112
   128
   160
   256
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
11.
Plaknē novilktas 5 taisnes. Kāds ir vislielākais plaknes daļu skaits, kurā tās var sadalīt plakni?
   10
   12
   14
   16
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
12.
Kuri no apgalvojumiem 1) Ja x < y, tad 72-x > 60-y; 2) Ja 5x < 3y , tad x < y; 3) Ja 5x=y un y > x, tad x >= 0 izpildās pie jebkurām x un y vērtībām?
    1 un 3
    visi trīs
    1 un 2
    tikai 1
    tikai 3
   neatbildēt
13.
Šaha dēlīša rūtiņas malas garums ir 6 cm. Noteikt lielākās riņķa līnijas rādiusu, kuru var novietot uz šaha dēlīša tā, lai tā ietu tikai pa baltajām rūtiņām.
   3 cm
    cm
    cm
    cm
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Atrisināt vienādojumu 2*(0.2-0.02:(0.002+0.0002x))=0.3
    -10
   1000
   1990
   2010
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
15.
Pie kādas vismazākās n vērtības skaitlis
   5
   10
   15
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.