par kursiemreflektantu reģistrācija  programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases) programmēšanas pamatnodaļa<br>(8.-12.klases)Kursu darbsolimpiādes
konkursi un uzdevumi > uzdevumi > 2. līmeņa mattests >
1.
Divi prāmji atiet vienlaicīgi no upes pretējiem krastiem un šķērso to perpendikulāri krastiem. Prāmju ātrumi ir nemainīgi un atšķirīgi. Prāmji pirmo reizi satiekas 440 m attālumā no tuvākā krastā. Pārpeldot upi, prāmji uz 15 minūtēm piestāj, lai izlaistu un uzņemtu pasažierus, bet pēc tam peld atpakaļ un satiekas otro reizi 160 m attālumā no otra krasta. Noteikt upes platumu.
   880 m
   1040 m
   1160 m
   1200 m
   Atbildi dot nav iespējams - nepietiek doto lielumu
   neatbildēt
2.
Kvadrāta laukums ir vienāds ar riņķa laukumu, kura diametrs ir 1. Atrast kvadrāta malas garumu.
   
   
   
   
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
3.
Mazmazmetiņa ir 6 reizes jaunāka par savu vecvectēu un viņas vecums izsakās ar divciparu skaitli. Ja starp viņas vecuma cipariem ievietotu kādu ciparu, tad iegūtu vecvectēva gadu skaitu. Cik reizes mazmazmeitiņa bija jaunāka par vecvectēvu pirms 8 gadiem?
    9
   10
   11
   12
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
4.
Cik veidos uz šaha galdiņa (ar izmēriem 8x8 lauciņi) var izvēlēties divus lauciņus tā, lai tiem būtu kopēja mala?
   112
   128
   160
   256
   A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
5.
Pirmajā gadā akciju cena pieauga par 400%, bet par otro - par 80%. Rezultātā akciju cena divu gadu laikā pieauga par:
    480%
    500%
    800%
    900%
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
6.
Izskaitļot izteiksmes 9876544*9876543 - 9876541*9876546 vērtību.
   -526
   -106
   6
   1006
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
7.
Tev un man kopā 35 gadi. Pašlaik man ir divreiz vairāk gadu, kā tev bija tad, kad man bija tik gadu, cik tev pašlaik. Cik man gadu?
   17
   18
   19
   20
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
8.
Pieņemsim, ka a=1994/1995, b=1995/1996, c=997/998. Tad spēkā ir sekojošā dubultnevienādība:
    a < b < c
    b < a < c
    b < c < a
    c < b < a
    c < a < b
   neatbildēt
9.
Cik dažādu taisnstūru varam uzzīmēt, ja tā virsotnes sakrīt ar dotā regulārā divpadsmitstūra virsotnēm?
   6
   12
   18
   24
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
10.
Burkā atrodas sāls šķīdums. No burkas nolej 1/4 šķīduma un iztvaicē šo daļu tā, ka sāls koncentrācija palielinās divas reizes. Pēc tam iztvaicēto šķidumu atlej atpakaļ burkā. Cik reizes palielinās sāls koncentrācija burkā?
   3/2
   5/4
   6/5
   8/7
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
11.
Četras meitenes koncerta izpildīja dziesmas. Katru dziesmu dziedāja trīs meitenes. Viena no meitenēm nodziedāja 2 dziesmas, bet pārējās – no 6 līdz 7 dziesmām. Cik dziesmu tika pavisam nodziedātas?
   7
   9
   10
   Viennozīmīgu atbildi dot nevar
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
12.
Viens traktors dienā apstrādā 15 ha. Lauka lielums ir 300 ha. Ar esošajiem traktoriem lauku var apstrādāt vesela skaita dienās. Cik traktoru jāņem palīgā, lai lauku apstrādātu tieši par 6 dienām ātrāk?
   3
   4
   5
   6
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
13.
Naturālie skaitļi no 1 līdz 1000 uzrakstīti rindā bez atstarpēm: 12345678910111213...9991000 Cik reizes šajā rindā sastopama ciparu kombinācija 19?
    10
   19
   30
   31
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt
14.
Pēc pārejas uz jaunu aprīkojumu, elektroenerģijas patēriņš pazeminājās par 16%, bet preču ražošanas apjoms palielinājās par 50%. Par cik procentiem samazinājās elektroenerģijas daudzums, kuru izlietoto vienas preces ražošanai?
   36
   44
   48
   56
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav
   neatbildēt
15.
Uz papīra lapas uzzīmēti kvadrāts, trīsstūris un riņķis. Ir četri zīmuļi: zils, dzeltens, zaļš un melns. Katru figūru vajag pilnībā iekrāsot vienā krāsā. Cik dažadus zīmējumus varam iegūt šādā veidā?
   12
   24
   64
   81
   Risinājumu A-D vidū pareizās atbildes nav.
   neatbildēt

par kursiem | jaunumi | programmēšanas pamatnodaļa
(8.-12.klases)
| programmēšanas sākumnodaļa (6- 8. klases)
olimpiādes | jautājumi un atbildes | foto | uz galveno
Copyright © 1999-2012 SIA Progmeistars. All rights reserved.